I vissa fall är det värdefullt att ha någon med den där yttersta spetskompetensen. I andra är det bättre med någon med helhetssyn. Att jag tar hand om hela kedjan från första utkast till färdiga tryckfiler eller digitala produktioner gör att mina uppdragsgivare sparar tid och pengar, slipper oroa sig för missade deadlines och får ett väl sammanhållet resultat.

Jag gör alltså något så unikt som att jobba med både text och form, hela tiden med ambitionen att bidra till en effektiv, ärlig och målgruppsanpassad kommunikation med hjälp av ett intresseväckande, korrekt och vackert material. Och att göra varje arbetsdag meningsfull, utvecklande och rolig!

Du hittar mig strax utanför Göteborg, men jag har uppdragsgivare i hela Sverige.